Publikacje

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze po prezentacji

   

BIBLIA  A  Ω
PIERWSZY POLSKI MARATON BIBLIJNY


Verba Sacra - Jubileusz i Maraton

Aktorzy pokazali nam, jaki skarb zawierają karty Biblii. Teraz pora, żebyśmy sami spróbowali. Kiedy zastanawialiśmy się, jaka księga może być tak popularna jak Pismo Święte, doszliśmy do wniosku, że jest to książka kucharska! Książkę kucharską czyta się w każdym domu, a Biblię… ?

Rozmowa z Przemysławem Basińskim, pomysłodawcą i realizatorem cyklu "Verba Sacra

Niekonwencjonalnie będzie obchodzony jubileusz Verba Sacra. To już pięć lat!

Będzie to dziękczynienie za dar Bożego Słowa i pięciolecie Verba Sacra. Biblię wyjmujemy z rąk aktorów i przekazujemy zwykłym ludziom. To nie powinno być zaskoczenie, bo dzięki drukowanym do każdej prezentacji programom, razem z aktorami "czytamy" Pismo Święte od 2000 r. Niektórych, na przykład Maję Komorowską, trochę to denerwowało. A przecież teksty biblijne nie są przeznaczone dla wybrańców, tylko dla każdego nas! W świecie, kipiącym od sztucznych wydarzeń medialnych, pragniemy pokazać wydarzenie autentyczne - Biblię, która towarzyszy człowiekowi od początku dziejów i głosi najważniejszą prawdę o sensie jego życia. Dlatego to wielkie czytanie Pisma Świętego nazwaliśmy "Biblia Alfa i Omega" - Początek i Koniec. Rozpisaliśmy je na głosy ludzi, którzy piastują najważniejsze funkcje w naszym mieście, regionie i w kraju oraz na głosy zwykłych, szarych obywateli. To będzie rodzaj manifestacji z udziałem wszystkich pokoleń, stanów i zawodów Od strony technicznej będzie to maraton biblijny.

Od początku Starego Testamentu do Janowej Apokalipsy!

Tak, od pierwszego do ostatniego wersetu! Nasz pomysł, którego ojcem chrzestnym jest Piotr Frydryszek, szef Radia Merkury, polega na tym, że zapraszamy wszystkich! Do 8 marca br. można się zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo, indywidualnie i zbiorowo. W ostatnią niedzielę lutego, w kościołach będą rozdawane ulotki, z odpowiednim formularzem zgłoszenia. Po wypełnieniu, należy je zanieść do Księgarni Świętego Wojciecha Plac Wolności 1 i dalej zajmą się nimi organizatorzy. Całe Pismo Święte zostało podzielone na poszczególne części, zostanie sporządzona lista osób, które odczytają 5 - 8 min. fragmenty. Nie trzeba do tego żadnych zdolności artystycznych, wystarczy tekst przeczytać spokojnie i wyraźnie. Dla uczestników zorganizujemy specjalne warsztaty z udziałem aktorów, lektorów radiowych i telewizyjnych. Każdy otrzyma informację o terminie czytania. Największą niespodzianką jest, kiedy skończymy!

A kiedy zaczyna się świętowanie Słowa?

Zaczynamy 13 marca, o godz. 20, uroczystą Mszą Świętą, którą odprawi ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, w kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1. Ksiądz Arcybiskup rozpocznie czytanie od pierwszych wersetów Księgi Rodzaju. Po nim biskupi pomocniczy, władze Poznania i województwa, przedstawiciele świata nauki i kultury. Będzie to pierwszy maraton biblijny w Polsce! Pierwszy na świecie maraton zorganizował Mojżesz, który odczytał wszystkim Izraelitom Prawo. W czasach nam współczesnych maratony odbywały się w Ameryce i w Europie Zachodniej. Tam są największe tradycje biblijne. Np. w uznaniu unikatowego wkładu Biblii w kształtowanie historii i charakteru narodu, Kongres Stanów Zjednoczonych, na podstawie Rezolucji Senatu Nr 165, zwrócił się do Prezydenta Ronalda Reagana, by ogłosić rok 1983 Rokiem Bibli. Natomiast w 2003 r. w Niemczech i krajach języka niemieckiego odbyło się kilkadziesiąt maratonów biblijnych, w tym wiele ekumenicznych. Jeden nawet zrealizowano z zamiarem wpisania się do księgi rekordów Guinessa. My nie planujemy czegoś takiego. Przez tydzień kościół na Grobli ma być świątynią Słowa. Zaprosimy tam przedstawicieli innych wyznań, protestanckiego, prawosławnego i gminy żydowskiej. Pokażemy, że Biblia jest naszym wspólnym dziedzictwem!

A czy stawią się aktorzy, wykonawcy cyklu Modlitwy Katedr Polskich ?

Nie. Aktorzy pokazali nam, jaki skarb zawierają karty Biblii. Teraz pora, żebyśmy sami spróbowali. Kiedy zastanawialiśmy się, jaka księga może być tak popularna jak Pismo Święte i... Doszliśmy do wniosku, że książka kucharska! Książka kucharska znajduje się w każdym mieszkaniu, bo ludzie pragną najlepszej strawy dla swojego ciała. A Biblia? Często bardzo ładnie oprawiona, ofiarowana z okazji uroczystości rodzinnych, stoi nieruszona na półce i czeka. Przejmująco opisał to Roman Brandstaetter w opowiadaniu "Lament nie czytanej Biblii". W czasie poznańskiego maratonu, chcemy zmobilizować ludzi do odważnego, głośnego czytania. W rozwoju projektu Verba Sacra, to jest naturalny etap, ku któremu zmierzaliśmy.

Będziemy czytali tekst Biblii Poznańskiej.

Wybraliśmy "naszą" Biblię, bo Poznań jest jednym z najważniejszych ośrodków biblijnych w kraju. Tu wydano Biblię Tysiąclecia Pallotinum, tu powstała Biblia Poznańska, pod red. ks. prof. Mariana Wolniewicza (który bardzo gorąco poparł nasz pomysł). Dodam, że Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha przygotowuje specjalny egzemplarz bibliofilski, z którego będziemy czytać, a potem ofiarujemy Ojcu Świętemu. W czasie maratonu prowadzona będzie akcja promocyjna Biblii Poznańskiej. A moim marzeniem jest specjalny pulpit świetlny, na którym spoczywać będzie Księga Ksiąg. Planowana jest także transmisja internetowa, którą przygotuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe PAN. Może uda się stworzyć infolinię telefoniczną (żeby łatwiej można było się włączyć w czytanie), może namówimy radiotaxi, MPK by pomogły uczestników nocą w dotarciu uczestników maratonu do kościoła...

To będzie wydarzenie!

Tak, dla miasta i kraju. Przez nieomal tydzień, w dzień i w nocy, bez przerwy, będziemy czytali Pismo Święte. Tekst podzielono na 3 tys. fragmentów i tyluż uczestników może wziąć udział w naszym maratonie Słowa. Koordynatorem jest ks. Robert Korbik, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży. Dzięki jego zaangażowaniu jestem spokojny o przebieg naboru uczestników i czytanie, choć przeżywam podobne emocje, jak pięć lat temu. Bo projekt Verba Sacra liczy już pięć lat! Zaczęliśmy 23 I 2000 r. tekstem "Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami" w interpretacji Gustawa Holoubka, a potem? To jest niezwykły dar, który otrzymaliśmy nie tylko na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Projekt Verba Sacra miał skończyć się w grudniu 2000 r., a trwa do dziś. Odbyły się 43 premiery, w których wystąpiło ponad 30 aktorów i uczestniczyło 120 tys. słuchaczy... Wielu z nas odkryło w sobie Słowo biblijne jako żywy dar, dar który trzeba rozdawać dalej.

Rozmawiał Andrzej Sikorski (IKS)

--------------------------------------------------------------------->>> Inne informacje prasowe


--------------------------------------------------------------------->>>